Kiropraktor i Sønderborg

Kiropraktik er en del af det offentlige behandlingstilbud, når det gælder en lang række sygdomme, der har deres udspring fra funktionsforstyrrelser i og omkring bevægeapparatet.

Hos Als Kiropraktor Center er vi specialister indenfor undersøgelse og behandling af ryggen og hele bevægeapparatet. Udover forskellige rygundersøgelser, er kiropraktorer trænet i den særlige færdighed at kunne føle graden af ledbevægelighed med hænderne. Som supplerende undersøgelser kan vi henvise til røntgen eller scanning.

Den kiropraktiske behandling har som mål at fjerne blokeringer i nervesystemet og få kroppens led og muskler til at fungere optimalt. Behandlingen udføres altid så blidt som muligt og gør normalt ikke ondt, men føles derimod ofte meget behagelig.

Video: Nybegynderguiden til kiropraktisk behandling

Det helende håndtryk

I ”kiro” gemmer sig det græske ord for ”hånd”, fordi hænderne er kiropraktorens primære værktøj. Siden 1996 kan man uddanne sig til kiropraktor i Danmark på Odense Universitet. Uddannelsen varer 5 år og afsluttes med en kandidatgrad ”Cand. Manu”, hvorefter man skal være i turnus hos en praktiserende kiropraktor i et år, før man kan kalde sig kiropraktor.

Siden sidst i 1970’erne har et stigende antal videnskabelige undersøgelser bekræftet, hvad kiropraktorer og kiropraktiske patienter har erfaret gennem mange år – nemlig at utrolig mange kan have stor glæde af behandlingen. I dag er kiropraktisk behandling af rygsmerter den form for behandling, der har flest undersøgelsesresultater med dokumentation af effektivitet – både på kort og på langt sigt.

Hvad sker der med ryggen?

Skader og dårlig holdning fører til en overbelastning af muskler og led i ryggen. Leddene mister deres normale bevægelighed, og det påvirker de forbipasserende nerver.

Det er nervernes opgave at overføre livsvigtige impulser fra hjernen til resten af kroppen. Irriteres nerverne på det sårbare sted, hvor de forlader rygmarven og går gennem åbningerne i rygsøjlen, vil det kunne ændre de impulser, der passerer til eller fra hjernen. Det medfører en afvigelse fra det normale samspil mellem hjerne og krop, og hermed er en begyndelse til et symptom skabt.

De tre behandlingsfaser

1. Smertebehandling:

I den intensive behandlingsfase løser kiropraktoren op for de akut fastlåste led, samtidig med at man evt. bruger anden smertebehandling, som fx is. Symptomerne kan godt svinge noget i den første tid, men vil som regel have aftaget ved udgangen af denne fase.

2. Genopbyggende/stabiliserende fase:

Behandlingen fortsætter med længere afstand imellem for at fastholde og forbedre ledfunktionen, genoprette muskelbalance og finde tilbage til det rigtige bevægelsesmønster. Det er muligt, at der ikke er mange symptomer at mærke mere, men det er ikke ensbetydende med, at ledfunktionen er optimal endnu. Den genvundne funktion skal bruges og øves med øvelser fra kiropraktoren eller fysioterapeuten.

3. Regelmæssige eftersyn:

Det er sjældent muligt at fjerne alle mulige årsager til forkert rygbelastning i ens livstil, og nogle skader er permanente. Derfor er det en god ide, i lighed med forebyggelse hos tandlægen at holde leddende i ryggen i funktionsdygtig tilstand, og jævnligt fjerne nyopståede fastlåsninger – også inden de giver symptomer.

Nerveirritation

Symptomet kan enten opleves som smerter i ryggen i et bestemt område eller i et område længere væk, der har forbindelse til den irriterede nerve.

Irriteres fx en nerve i den nederste del af halshvirvelsøjlen, vil der kunne opstå smerter i det pågældende område af nakken – altså lokalt, eller i de områder nerven har forbindelse til i skulder og arm. I sidstnævnte tilfælde vil symptomerne – udover smerte – kunne bestå af føleforstyrrelser fx snurren, prikken, varme, kulde eller nedsat styrke i musklerne.

Problemer i lænden giver ikke altid smerter her, men ofte i balle, lyske eller ben, som for eksempel en ischiassmerte. De kan optræde i den ene side alene eller i begge sider.

Ved en diskusprolaps er skaden på bruskskiven så stor, at den er blevet presset ud af sit normale leje og trykker på nerven, der går ned i benet (eller ud i armen, hvis det sker i nakken). Det kræver et længere og specielt behandlings- og genoptræningsforløb og løbende kontroller, og derfor findes der et pakkeforløb hos kiropraktor med større tilskud fra den Offentlige Sygesikring.

Ved nerveirritation, der har sit udspring i brysthvirvelsøjlen, kan der, udover lokalt ubehag, opstå symptomer, der føles som om de stammer fra et indre organ. Man kan opleve det som hjerte- og åndedrætsbesvær, mave- og galdevejsproblemer eller som smerter, der ligner dem, der optræder ved nyresten og blindtarmsbetændelse. Den slags problemer kan behandles kiropraktisk, hvis årsagen stammer fra funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet – ikke hvis de stammer fra sygdomme i et indre organ.

Den kiropraktiske behandling går ud på at forbedre leddenes og musklernes og dermed også nervernes funktion. Når årsagen til problemet er fjernet, kan kroppen bedre og hurtigere hele op igen.

Kiropraktoren behandler led og muskler ved hjælp af kiropraktiske håndgreb, fx små hurtige tryk der har til formål at genoprette den bedst mulige bevægelighed i leddene. Det kaldes ”manipulation”, og man kan typisk høre en ”knæk” lyd, der opstår, når undertrykket mellem ledfladerne bliver løst. (Samme mekanisme, som når man trækker en sugeprop af væggen.)

Andre gange strækkes leddene let og roligt. Behandlingen af muskler foregår gerne ved at foretage forskellige former for tryk eller massage på dem eller ved øvelser, hvor patienten har en aktiv del i behandlingen. Ofte får patienten også instruktion og øvelser, der udføres hjemme. Her kan massøren eller fysioterapeuten overtage en del af behandlingen. Behandlingen er normalt smertefri og virker afslappende. Den træthed, der kan komme især efter de første behandlinger, bør tages som et tegn fra kroppen om at hvile sig efter behandlingen.