Klinisk Hypnose i Sønderborg

Hypnose kan bruges ved mange ønskede former for forandringer og er et særdeles kraftfuldt værktøj for at skyde genvej til det ubevidste (også kaldet underbevidstheden) og derved få adgang til at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og blokeringer til noget mere livsbekræftende.

Hvad behandles med hypnose?

Vores dårlige vaner, selvbebrejdelser, mistet selvtillid etc., som for eksempel angst, dårlig selvværd, og til en vis grad også kroniske smerter, er et resultat af negativ indlæring. De og mange andre problemer kan som tidligere nævnt ”kodes om” ved at aktivere underbevidstheden.

Spørg gerne Bredo om han kan hjælpe dig med dit problem. 

Hvad er klinisk hypnose

Desværre er der mange myter forbundet med hypnose, som får os til at opfatte hypnose som noget mystisk og gør os skeptiske, og det er en skam, da det er en veldokumenteret behandlingsmetode. Derfor bliver den også mere og mere anvendt af læger, tandlæger og andre autoriserede behandlergrupper. Hypnose eller trancetilstanden er en tilstand, som er helt normal og derfor ganske ufarlig.

Du kender den nok fra, hvor du sidder i fordybelse med en god bog eller er optaget af noget musik og helt glemmer tid og sted. Mange kender også den hypnagoge tilstand, som er overgangen mellem søvnen og den vågne tilstand, hvor ens indre billeder er særligt aktive og levende.

Hele livet igennem, hvor vi skal lære noget nyt, f.eks. som at lære at gå, lære at cykle eller hvilke nye ting man nu har sat sig for at lære, går vi ind i en fokuseret tilstand af opmærksomhed, hvor vi lukker alt andet ude, og vi øver os igen og igen.

Når vi har øvet os tilstrækkeligt, bliver adfærden efterhånden lagret i det ubevidste og dermed oplever vi, at vi reagerer automatisk, og til sidst kan man snakke ubesværet med sidemanden, mens man skifter gear i bilen –  lige indtil en uforudset situation dukker op…

Derfor bruger man i klinisk hypnose også denne fokuserende tilstand for at lære nyt. Nye måder at tænke på, nye måder at handle på.

Jeg kan under den kliniske hypnose komme med forskellige forslag eller suggestioner til, hvordan du i trancen kan tænke, handle eller forholde dig i en given situation – og det er så op til dig at vælge i overensstemmelse med dine behov og ønsker og derefter at øve dig.

Klinisk hypnose behandling

Inden du kommer til klinisk hypnose, vil du typisk have modtaget nogle spørgsmål på et stykke papir, hvilket jeg gerne vil have, at du besvarer før den første konsultation. Bl.a. hvad er grunden til at du opsøger hypnose behandling? Hvad er din baggrund? Hvorfor tror du, at problemet er opstået? Etc.

Den første gang du kommer til en konsultation vil jeg starte med en samtale for at afdække problemet. Under samtalen vil du finde ud af, hvad du ønsker dig i stedet for problemet og i fællesskab formuleres et mål.

Nu vil jeg spørge ind til om du sidder behageligt og slapper af, hvilket er vigtigt før vi går i gang med hypnosen. Selve den kliniske hypnose begynder med, at du føres ind i en meget behagelig og dyb afslappet trancelignende tilstand ved hjælp af forskellige teknikker.

Det kan eksempelvis være gentagelser af de samme sætninger med små variationer, der fremmer fokus og koncentration om de ændringer, som du ønsker. Det kan også være ved brug af metaforer, der fremmer trancen.

Under hypnosen

Under hypnosen bliver man ”hjulpet” til at nå det ønskede mål ved hjælp af de ressourcer, der bliver fundet i det ubevidste. Det sker ved, at jeg giver forskellige instruktioner til det ubevidste sind, der ændrer gamle mønstre på, hvordan man reagerer til mere konstruktive tanker og en mere hensigtsmæssig adfærd.

I nogle tilfælde vil jeg spørge dit ubevidste om forskellige tegn for at sikre, at vi er på den rigtige vej.

Det er vigtigt at formulere et positivt mål, som det ubevidste kan forstå. Det ubevidste kan ikke danne mønstre for gavnlig adfærd, hvis du bruger ordet ”ikke” og for eksempel siger ”jeg vil ikke være angst” –  så holder dit ubevidste fokus på ”angst”.

Målet skal formuleres med fokus på det, du vil opnå – i dette tilfælde. ”jeg vil være tryg”. Derved kan det ubevidste danne et billede af dig som tryg.

Uddannelsen som klinisk hypnotisør

Dansk selskab for klinisk hypnose forkortet som DSKH er Danmarks eneste tværfaglige hypnoseselskab for autoriserede sundhedsprofessionelle (læger, psykologer, tandlæger, kiropraktorer o.a.) og uddannelsen er målrettet denne gruppe. Uddannelsen, som består af 7 moduler, har fokus på demonstration og øvelser i forskellige hypnosemetoder og deres anvendelse i forhold til specifikke tematikker. Der er en underviser og en vejleder på hvert modul. Træningsgrupper og supervision indgår som en del af uddannelsen.

Uddannelsen afsluttes med et eksamensmodul. Ved bestået eksamen erhverves Diplom for gennemført Hypnose-uddannelse. Selve uddannelsen tager ca. 2 år.

Det er almindeligt at en del af bevidstheden er til stede under hypnosen, og du hører alt, hvad der bliver sagt. Ligeledes er det også helt normalt, at du bevidst glemmer noget af det igen, mens det ubevidste sind vil huske alt og tage en positiv forandring med sig.

Når du arbejder med hypnose over flere gange, kommer du som regel dybere og dybere for hver gang.

Når den kliniske hypnose konsultation afsluttes, bliver du på en blid og behagelig måde ledt tilbage til virkeligheden. Du får al den tid der er nødvendig for at komme tilbage til virkeligheden og du vil opleve en følelse af behagelighed, mere energi samt en fornemmelse af helhed, før du forlader rummet.