Cookiepolitik og privatlivspolitik

Privatlivspolitik 

Privatlivspolitik | Hos Als Kiropraktor Center beskytter vi dit privatliv.  Alle dine personlige oplysninger er i sikkerhed hos os.

Personlige oplysninger omfatter alle oplysninger, der kan være direkte forbundet med dig, som personlig identitet, kontaktoplysninger og oplysninger om dit helbred.

AKC er dataansvarlig, når vi indsamler relevante personlige oplysninger i forbindelse med vores behandlinger. Du kan her i privatlivspolitikken læs om, hvordan vi indsamler, behandler, videregiver og opbevarer dine personlig data, og vi giver dig oplysninger om dine rettigheder, og hvem du skal kontakte, hvis du har nogen indvendinger.

Information og formål

Vi kan indsamle og behandle følgende personlige oplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig og dit behandlingsforløb).

Dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og privatadresse
Identifikationsoplysninger, herunder CPR-nummer
Sociale oplysninger, som familierelationer, job/hvilket firma, du er ansat i.
Oplysninger om hvilket forsikringsselskab og/eller pensionsselskab eller anden betalende part, som du er tilknyttet, og hvad de dækker (periode, behandlingsform og antal behandlinger)

Særlige personoplysninger (følsomme personoplysninger)

Helbredsoplysninger relateret til din behandling

Bliver vi bekendt med ændringer i dine oplysninger, registrerer vi ændringerne. Såfremt det er i overensstemmelse med formålet med behandlingen, kan der være situationer, hvor vi håndterer oplysninger, der ikke fremgår af listen.

Formål

Vi indsamler og behandler personlige oplysninger til følgende formål:

At gøre det muligt for AKC at kontakte dig
At sikre en entydig identifikation må vi bede om dit CPR-nummer
At kunne tilbyde den bedst mulige behandlingsplan i henhold til dine behov, derfor har vi brug for helbredsoplysninger og evt. sociale oplysninger

Deling af personlige oplysninger

Hvis vi har behov for at dele dine sundhedsoplysninger internt i klinikken, spørger vi altid om dit samtykke. Vores sekretærer har begrænset adgang til din journal for administrative formål, fx at journalføre ændringer i aftaler med begrundelser, tilføje oplysninger, som kommer udefra og administrere en evt. forsikring.

Alle ansatte hos AKC har tavshedspligt, og helbredsinformationer bliver ikke videregivet til andre personer, end dem der er direkte involveret i behandlingen. Hvis vi får behov for at indhente helbredsoplysninger, som f.eks. røntgenbilleder, spørger vi altid om dit samtykke til at indhente oplysningerne.

Hvis vi videregiver oplysninger, finder det altid sted inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.  

Opbevaring af personoplysninger

Vi bruger ekstern leverandør til at lagre/opbevare ovennævnte personlige oplysninger på deres server.

Opbevaringsperiode med data

Ifølge EU general Data Protection Regulation artikel 5, stk. 1, litra e skal vi slette oplysninger, som ikke længere er nødvendige for det formål de er indhentet til.

Det betyder, at så længe du bliver behandlet hos os, opbevarer vi de nødvendige oplysninger om dig. Når behandlingen afsluttes, gemmer vi oplysningerne i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. I henhold til Journalføringsbekendtgørelsen vil AKC opbevare personoplysninger i journalen i 10 år regnet fra den sidste optegnelse i journalen.

Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid fx i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag.

Dine rettigheder

Du har – med begrænsninger i loven – ret til indsigt i dine personoplysninger, ret til at ændre forkerte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at begrænse behandling af personoplysninger, retten til dataoverførsel og retten til at modsætte sig behandling af personoplysninger.

Inspektion, korrektion og sletning

I henhold til EU General Data Protection Regulation artikel  15-17 har man krav på at få indsigt i de oplysninger, som er registreret og kan kræve disse rettet eller slettet. Ønsker du aktindsigt eller at rette eller slette din data, kan du anmode ved at henvende dig skriftligt til AKC. Anmodningen skal indeholde CPR-nummer og underskrives af den registrerede.  

Hvis du er utilfreds med AKC’s behandling af dine personoplysninger, kan du klage til den nationale tilsynsmyndighed.

Overførsel af personlige oplysninger til AKC

Helbredsoplysninger behandles og opbevares i journalsystemet ClinicCare med streng adgangskontrol og behandles kun af medarbejdere med operationelle behov.

AKC bruger også e-mail i dialogen med eksterne kontakter. Følsomme personlige oplysninger sendes ikke per e-mail.

Når du sender en e-mail til AKC kan den være uden beskyttelse. Derfor opfordrer vi dig til ikke at sende tavshedsbelagte, følsomme eller andre fortrolige oplysninger via e-mail, før du har undersøgt om indholdet af e-mailen vil blive passende beskyttet. Er du i tvivl, så kontakt os for at sikre, hvordan du bedst deler dine informationer med os.

Cookies på hjemmesiden

Når du går på vores hjemmeside, vil du blive bedt om at acceptere cookies. Du kan til enhver tid ændre dine tilladelser under indstillinger og læse om vores privatlivspolitik.

Databeskyttelsesansvarlig

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til gældende lov, kan du kontakte os på kontakt@dinkiropraktor.dk